DUO Onderzoek werkdruk in het basisonderwijs

Paul Huizinga

Paul Huizinga — 29 juli 2021

DUO heeft onderzoek gedaan onder leerkrachten in het basisonderwijs. Een overgroot deel (84%) geeft aan een (te) hoge werkdruk te ervaren.