Geheel vrijblijvend Myndr proberen? In een paar klikken geregeld!

Disclaimer

 1. Definities
  1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
   1. Myndr: de gebruiker van deze disclaimer: Internetswitch B.V. handelend onder de naam “Myndr”, gevestigd aan de Marspoortstraat 13 te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69503370;
   2. bezoeker: de bezoeker van de website;
   3. website: de website www.myndr.nl die door Myndr wordt beheerd.
 2. Inhoud
  1. Myndr behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  2. Myndr kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat. 
  3. Vergissingen of fouten in gegevens op de website binden Myndr niet.
  4. Genoemde prijzen op de website kunnen op ieder moment door Myndr gewijzigd worden.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, illustraties, logo’s en foto’s) berusten bij Myndr of bij zijn licentiegevers. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Myndr en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Myndr (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.
  2. Afdrukken van pagina’s van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Myndr garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Myndr wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Myndr kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.
 5. Links naar websites van derden
  1. Op de website staan links naar andere website, zoals social media-websites. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat Myndr geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Deze websites staan niet onder controle van Myndr en Myndr verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Myndr in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Meer hulp nodig?

Geen probleem, chatten of appen gaat het snelst. Bellen kan op 085 - 130 38 14.