Schaf Myndr aan met je NPO budget! Lees meer

Onze standpunten

Standpunt 1

De beste leerkracht is bereikbaar.

Wij vinden dat een goede leerkracht met aandacht voor de klas staat, aanwezig en benaderbaar. Wil je laten zien dat aandacht en concentratie beter werken dan verborgenheid en wantrouwen, dan moet je niet zelf achter een scherm verdwijnen. ‘Meekijksoftware’ vinden we daarom geen goede methode, omdat je kinderen hier niets mee leert, zelf onbenaderbaar wordt en controle uitoefent op een manier die geen rekening houdt met de privacy van leerlingen.

Standpunt 2

Leerlingen moeten zelf goed met internet leren omgaan

Op lang niet alle scholen wordt actief aan mediawijsheid gedaan. En dat terwijl de meeste leerkrachten echt wel zien dat leerlingen technisch misschien heel handig zijn, maar doorgaans nog maar weinig inzicht hebben in wat er allemaal speelt op internet. Wij vinden daarom dat leerlingen niet in het diepe moeten worden gegooid wat betreft internet, maar dat ze begeleid internet moeten ontdekken. Op die manier leren ze veilig. Dat betekent dat ze niet altijd overal bij kunnen, maar dat de leerkracht op elk moment bepaalt hoe groot hun oefenterrein is. En als er even niet geoefend wordt, beperk je internet tot wat ze op dat moment nodig hebben voor hun les.

Standpunt 3

Jij mag zelf bepalen of je online wilt zijn

In onze samenleving is constant online zijn heel gewoon. Er wordt vaak genoeg een beroep op je gedaan. Alles staat altijd open. Waar je ook bent, iedereen kan je vragen hoe je een mango-cheesecake bakt en of je even een hartje/duimpje wilt geven. Wij vinden dat kinderen digitale balans moeten leren. Dat ze leren dat ze níet online hoeven te zijn en dat dat oké is, ook als anderen andere keuzes maken.

Standpunt 4

Een leerkracht is geen bewaker

Dat de druk op leerkrachten hoog is, behoeft geen betoog. De veelheid aan taken is daar één van de oorzaken van. Online lesmethoden en digitale individuele leergangen beloofden het aantal taken te verminderen. Maar als dat betekent dat een leerkracht de kinderen moet bewaken in plaats van lesgeven dan is er iets niet goed gegaan.

Standpunt 5

Juist kinderen hebben recht op privacy

Wat je online doet is altijd door anderen te zien.. Wij zetten een groot vraagteken bij het altijd maar alles in het vizier houden. Ongezien dingen kunnen doen geeft vrijheid om uit te proberen. Gewoon klieren aan de waterkant. Even afdwalen onder rekenen. Ruzie maken met je beste vriend. Kijken of je nieuwe schoenen tegen water kunnen. Zonder dat dat meteen gezien en beoordeeld wordt. Al dat gemonitor is een inbreuk op de vrijheid en de privacy van kinderen.

Daarom zijn wij ook deelnemer aan het Privacyconvenant Onderwijs en verzamelen we geen gegevens die afkomstig zijn van kinderen.