Investeer 20 minuten, oogst digitale rust! Wanneer komt het je uit?

Tegen afleiding, vóór digitale vrijheid

Myndr heeft als missie de wereld te veranderen door mensen weer zelf de baas te laten zijn van hun eigen aandacht. In een wereld waarin aandacht een product is geworden, en techreuzen de regie hebben, is het wat ons betreft tijd voor een tegenbeweging.

Onze focus ligt op het primair onderwijs, de basis van de maatschappij. We zijn er voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Wij geloven dat zij de toekomst zullen bouwen en dat zij degene zijn die de hedendaagse problemen zullen oplossen. Daarom is het onze missie om hen te helpen met het veilig en bewust gebruik te maken van de digitale wereld. Een prachtige plek waar de kennis en de mogelijkheden oneindig zijn. Er heerst echter nog veel onwetendheid over de negatieve impact van digitalisering in het onderwijs.

Het is nodig om mensen, en in het bijzonder leerlingen, te beschermen tegen schadelijk gebruik, ongepaste inhoud en afleiding. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer dit niet gebeurt, de maatschappelijke gevolgen enorm zijn.

Myndr houdt zich bezig met het leveren van betrouwbare producten en diensten die bijdragen aan de bescherming van eigen aandacht en bewustwording van het internetgebruik. Wij streven naar nieuwe generaties die succesvol hun eigen dromen en ambities waarmaken in de digitale wereld van vandaag en morgen.

Visie

Onze visie gaat veel verder dan een flexibele filter aanbieden. Door het delen van kennis en inzichten, software en hardware, streven we naar een wereld waarin ieder kind op basis van eigen ideeën, interesses en leergierigheid maar ook spelenderwijs, veilig en met volle aandacht kan navigeren op het internet.

Om deze visie te realiseren, werken we samen met scholen, ouders, kennisinstituten, overheidsinstellingen en de bredere gemeenschap om bewustwording en begrip te creëren voor de noodzaak van gebalanceerd internetgebruik. We nemen daarbij het voortouw in de industrie door te innoveren en gebruik te maken van de snel veranderende digitale omgeving.

Maar ook helpen we graag ruimte en mogelijkheden creëren voor andere innovators.

We sporen beleidsmakers en regelgevers aan om te erkennen dat het beschermen van de aandacht van kinderen op het internet een prioriteit is die serieus genomen moet worden. We werken samen met instanties die zich inzetten voor een gezonde relatie tussen kinderen en het internet en we lobbyen voor wetenschappelijk onderbouwde beleidswijzigingen die de positieve impact van digitalisering vergroten of de negatieve impact ervan verkleinen.

De drie belangrijkste Myndr-pijlers

De leerkracht is in control, geen controleur

Het is niet de verantwoordelijkheid van een leerkracht om elk aspect van de online activiteit van leerlingen te controleren, of ‘politieagent’ te moeten spelen. In plaats daarvan willen we hen de mogelijkheid geven om het internet in te kunnen zetten als didactisch gereedschap zonder last te hebben van bijverschijnselen zoals afleiding door social media, games, YouTube en meer.

Onze switch biedt precies dat: een eenvoudige oplossing waarmee leerkrachten de internettoegang voor hun leerlingen kunnen beheren zonder de noodzaak om bijvoorbeeld meekijk-software te gebruiken of om te hoeven concurreren met de aanhoudende stroom flits-content op social media en entertainment websites. Door simpelweg een draai te geven aan onze switch, kunnen leerkrachten de internettoegang van hun leerlingen beperken tot specifieke sites en inhoud die relevant zijn voor wat ze op dat moment nodig hebben.

Leerlingen digitaal vrij maken

Nu de digitale transitie in het primair onderwijs snel verloopt, is het van cruciaal belang dat leerlingen digitaal vrij worden. Dit belicht een andere kant van mediawijsheid. Het betekent dat ze niet alleen leren hoe ze technologie en internet moeten gebruiken, maar ook hoe ze hun aandacht beschermen en gebalanceerd met digitale middelen omgaan. Voor zichzelf en voor anderen.

Vaak gaan dergelijke digitale transities binnen het primair onderwijs heel snel, soms te snel. We willen ervoor waken niet te vergeten dat onbeperkt online zijn negatieve gevolgen heeft voor onder andere de aandacht en concentratie van kinderen, en kan leiden tot problemen op gebied van veiligheid en welzijn.

Wij ondersteunen het “internetbewust” maken van leerlingen. Door het internet in 5 standen op te delen kan een leerkracht met de klas in gesprek over welk deel van het internet daadwerkelijk nodig is om het werk af te maken. Met het gebruik van de Myndr-switch zien we dat leerlingen enkel nog gefocust zijn op de lesstof zelf, waar zij eerder ook werden afgeleid door social media en video-sites. Door de Myndr switch kunnen zij dan ook alleen bij die delen van het internet die hen helpen bij de les.

We stellen de leerkracht hiermee in staat een gesprek aan te gaan en bij te dragen aan de mediawijsheid van de klas.

Privacy boven de inkomsten

Onze Myndr-switch is een manier om de privacy van leerlingen te waarborgen, door het beperken van de online activiteiten worden er minder persoonlijke gegevens verzameld. Als leerlingen onder schooltijd alleen toegang hebben tot inhoud die relevant is voor hun les, vermindert de kans dat ze worden blootgesteld aan ongepaste of gevaarlijke inhoud en verkleint dat de kans op het verzamelen van persoonlijke gegevens. Bovendien blokkeert de Myndr-switch standaard alle advertenties, die leiden namelijk enorm af en verzamelen persoonlijke gegevens bij elke klik.

Privacy is een grondrecht van ieder individu, dat geldt evengoed voor kinderen en jongeren. Daarom stellen we bij Myndr de privacy van onze gebruikers altijd voorop en ontwerpen we onze producten en diensten op een manier die privacy waarborgt. Dit zeggen we niet alleen zelf, dit laten we ook controleren door het Privacyconvenant Onderwijs. Juist met onze Myndr-switch kunnen leerlingen, met behoud van concentratie en privacy, onbegrensd leren en groeien.