Een smartphone in zicht vervlakt de verbinding met je gesprekspartner

Maarten Wolzak

Maarten Wolzak — 26 februari 2020

Vreemden wordt gevraagd een gesprek van 10 minuten te hebben over iets wat ze in de afgelopen maand hebben meegemaakt. Puur de zichtbaarheid van een mobiele telefoon zorgt ervoor dat zij na het gesprek aanzienlijk minder connectie met elkaar voelen, minder vertrouwen in elkaar hebben en zich minder goed in de ander kunnen verplaatsen.