Hoge werkdruk zorgt voor verloop onder leerkrachten basisonderwijs

Kennis

Door Paul Huizinga — 23 januari 2021

Uit onderzoek van DUO blijkt dat niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, maar ook de organisatie zélf de dupe is van de te hoge werkdruk. Het onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid (84%) een (relatief) hoge werkdruk ervaart. Door deze hoge werkdruk neemt het werkgerelateerd ziekteverzuim toe en staat het imago van de school als werkgever onder druk. 

Werkgerelateerde gezondheidsklachten

Hoge werkdruk zorgt dus voor (meer) ziekteverzuim en in het ergste geval zelfs uitval. De grootste oorzaak van die hoge werkdruk is de hoeveelheid extra aandacht die steeds meer leerlingen nodig hebben. Voor het vierde jaar op rij stijgt het aantal docenten dat een burn-out krijgt.

Imago als werkgever

Uit het onderzoek van DUO blijkt ook dat de leerkrachten die een hoge werkdruk ervaren en deze onacceptabel vinden, de werkdruk in sterke mate relateren aan de gang van zaken op ‘hun’ school. Deze groep leerkrachten is aanzienlijk minder bereid hun school als werkgever te promoten dan leerkrachten die weinig of geen werkdruk ervaren. En in deze tijd waarin het vinden van goed personeel erg moeilijk is, is dat toch wel even schrikken.

Myndr voor school kan helpen

Myndr voor School is niet dé oplossing om de te hoge werkdruk in het basisonderwijs weg te nemen, maar we horen van de leerkrachten die Myndr gebruiken, dat het ze wél helpt om te zorgen voor meer rust in de klas. En omdat de leerkracht niet in de gaten hoeft te houden wat er op de schermen van de leerlingen gebeurt, heeft hij of zij meer tijd om extra aandacht te geven aan leerlingen die het nodig hebben.

Dennis Wesselink van basisschool De Wiekslag: “Het grootste voordeel is dat je niet meer constant alert hoeft te zijn of kinderen niet aan andere dingen werken dan educatief noodzakelijk.”

Wil je weten of Myndr voor School iets is voor jouw school? Neem dan contact met ons op voor een gratis proefperiode van 6 weken

Door Paul van Myndr